About

Reima Välimäki
Turku, Finland
reima.valimaki[at]utu.fi
Twitter: @ReimaVlimki

Olen tutkija Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa. Väittelin syksyllä 2016. Väitöskirjani The Awakener of Sleeping Men käsitteli inkvisiittori Petrus Zwickeriä, kerettiläisyyden inkvisitioita ja maallikkouskonnollisuuden kontrollia saksankielisessä  Euroopassa vuoden 1400 tienoilla. Myöhäiskeskiajan kulttuurihistorian lisäksi olen kiinnostunut muun muassa digitaalisista ihmistieteistä, poleemisen puheen ja kirjoittamisen historiasta, medievalismista ja historian popularisoinnista.

Tutkimuksen lisäksi työskentelen Suomen Rooman-instituutin säätiön asiamiehenä. Olen mukana Suomen Akatemian rahoittamassa digitaalisten ihmistieteiden konsortiossa Propreau – Profiling Premodern Authors. Ajankohtaisia yhteiskunnallisia ongelmia olen kommentoimassa osana Argumenta-hanketta Vihan pitkät jäljet.

I’m a post doctoral research fellow at the University of Turku, Department of Cultural History. I defended my PhD thesis The Awakener of Sleeping Men in 2016. My dissertation was about inquisitor Petrus Zwicker, inquisition of heresy, and control of lay religion in the late medieval Germany. In addition to the late medieval cultural history, my research interests include the digital humanities, history of polemical speech and literature, medievalism and popular history.

In addition to research, I work as the Secretary for the Foundation Institutum Romanum Finlandiae. I am a member of a consortium for digital humanities, Propreau -Profiling Premodern Authors.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s