Vammaisuuden vaiettu historia

”Vammaisuuden vaiettu historia. Identiteetti, osallisuus, yhteiskunta” on Koneen Säätiön vuosina 2017–2019 rahoittama hanke. Sen lähtökohtana on ajatus historian saavutettavuudesta; siitä, että historia kuuluu kaikille. Hankkeen tavoitteena on käynnistää yhteistyö vammaishistorian ja mielisairauksien historian tutkijoiden sekä järjestökentän välille, luoda uusia tapoja tutkimustulosten popularisoinnille, lisätä historiatietoisuutta ja yhteiskunnallista keskustelua vammaisuudesta ja psyykkisistä sairauksista sekä selvittää yhteistyön henkilökohtaisia merkityksiä ja kokemuksia eri osapuolten välillä.

Olen hankkeen tutkijana vuonna 2019. Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista täältä.