Harhaoppi / heresy

Harhaoppisuuden vaino, kerettiläisyyden inkvisitio ja harhaoppisuuden vastainen poleeminen kirjallisuus myöhäiskeskiajan Saksassa olivat väitöstutkimukseni aiheena. Jatkan teeman parissa muiden tutkimushankkeiden ohessa.

The persecution of heresy, inquisition, and anti-heretical polemics were the topic of my PhD research. These topics continue to interest me, and I study them alongside my other research projects.

The book based on my dissertation, Heresy in Late Medieval Germany
The Inquisitor Petrus Zwicker and the Waldensian
came out from York Medieval Press in 2019. You can order the book here.