Pseudohistoria

Muinaiset kuningaskunnat ja Venäjän perustajat: pseudohistoria ja historiapolitiikka 2000-luvun Suomessa (PSEUDOHISTORIA)

Projektin johtaja: Reima Välimäki

Rahoittaja: Emil Aaltosen säätiö (2019-2021)

Projektissa tutkitaan Suomen ja sen lähialueiden varhaishistoriaan ja keskiaikaan liittyvää pseudo-historiallista 2000-luvun internetkeskustelua. Keskiaika on yksi tärkeimmistä pseudohistorian kohteista, ja viime vuosina salaliittomaiset käsitykset historiasta ovat levinneet omakustanteista ja vaihtoehtoblogeista suurten lehtien kommenttiosioihin ja yleisille keskustelufoorumeille keräten tuhansia lukijoita. Äärimmillään kyse on vaikuttamaan pyrkivästä historiapolitiikasta, joka haastaa asiallisen tieteellisen keskustelun ja tiedeviestinnän. Projektin aineistona on käytännössä koko suomenkielinen internet ja vertailuaineistona venäjänkielisen internetin pseudohistorialliset keskustelut. Tutkimusryhmä yhdistää tehokkaita tietokoneavusteisia menetelmiä historioitsijoiden asiantuntemukseen. Tällä yhdistelmällä pystytään osoittamaan pseudohistoriallisten kertomusten alkuperä, leviäminen ja merkitykset 2000-luvun historiakulttuurissa ja -politiikassa.

Lue lisää projektin sivuilta [tulossa]