Keskiajan lähteitä / Sources

Tällä sivulla on muualla julkaisemattomia editioita ja käännöksiä keskiajan lähteistä. Olen transkriboinut ja kääntänyt lähteitä opetusta varten eri yhteyksissä, joten ne eivät muodosta mitään selkeää kokonaisuutta. Toivottavasti niistä kuitenkin on jollekin iloa.

On this page, you can find transcripts and translations of medieval sources not published elsewhere. I have made the transcripts and translations for teaching purposes on different occasions. Therefore, the sources available here do not form a coherent whole. However, I hope that someone finds them useful.

Jan of Jenštejn, De bono mortis, an excerpt on the death of Archbishop Ludwig von Meissen in 1382, Latin transcript

Jan Jenštejnilainen, De bono mortis, katkelma Madgeburgin arkkipiispan Ludwig von Meissenilaisen kuolemasta vuonna 1382. Suom. käännös