Suvivirsi, uskonto ja perinne

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antoi tänään (24.3.14) päätöksen koskien kantelua uskonnon harjoittamisesta kouluissa. Puumalainen päätyi pitämään uskonnonvapauden toteutumisen kannalta ongelmallisina koulujen yhteisiä tilaisuuksia, joihin sisältyy uskonnollinen elementti. Päätös erosi linjaltaan perustuslakivaliokunnan ja apulaisoikeusmiehen aiemmista tulkinnoista, joissa muun muassa Suvivirren laulamista koulujen päätöstilaisuuksissa ei ole pidetty korostuneen uskonnollisena, eikä siten uskonnonvapautta loukkaavana. Vaikka apulaisoikeuskanslerin päätöksessä käydään läpi… Continue reading Suvivirsi, uskonto ja perinne