Päättyneet tukimushankkeet / past research projects

Vammaisuuden vaiettu historia, 2017–2019 (Public history project on disability history, in Finnish)
”Vammaisuuden vaiettu historia. Identiteetti, osallisuus, yhteiskunta” oli Koneen Säätiön vuosina 2017–2019 rahoittama hanke. Sen lähtökohtana oli ajatus historian saavutettavuudesta; siitä, että historia kuuluu kaikille. Hanke käynnisti yhteistyön vammaishistorian ja mielisairauksien historian tutkijoiden sekä järjestökentän välille, loi uusia tapoja tutkimustulosten popularisoinnille, lisäsi historiatietoisuutta ja yhteiskunnallista keskustelua vammaisuudesta ja psyykkisistä sairauksista sekä selvitti yhteistyön henkilökohtaisia merkityksiä ja kokemuksia eri osapuolten välillä.

Olin hankkeen tutkijana vuonna 2019. Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista täältä.

Projektin tuotoksena syntyi myös yhteisartikkeli kuuroudesta keskiajalla Jenni Kuulialan kanssa.
As a result of the project, Jenni Kuuliala and I published a joint article on deafness and pastoral care in the Middle AgesProfiling Premodern Authors (PROPREAU)
The Consortium Profiling Premodern Authors (PROPREAU) applied and developed new flexible machine learning-based tools for the analysis and classification of texts in order to explore several fundamental and unresolved questions of authorship in classical and medieval Latin texts. The Consortium was funded by the Academy of Finland, Digital Humanities Academy Programme (2016-2019), and the PI was professor Marjo Kaartinen. Read more about the project here.