Tutkimus / Research

Tutkin keskiajan poleemista kirjallisuutta eli aikana “vihapuhetta”, kerettiläisyyden inkvisitiota ja harhaoppisuuden vainoa sekä pseudohistoriaa ja keskiajan poliittista käyttöä. Olen kiinnostunut lisäksi digitaalisten ja laskennallisten menetelmien soveltamisesta historiantutkimukseen. Tältä sivulta löydät tietoa myös päättyneistä tutkimushankkeistani.

My ongoing research concentrates on medieval polemical literature, the inquisition of heresy and persecution of heretics, as well as pseudo-history and political medievalism. In addition, I am interested in applying digital and computational tools in the study of history. At this page, you can also find information about some past research projects.