Inkvisiittorin vinkit rakentavaan keskusteluun

Vastakkainasettelu on päivän sana, ja sosiaalisen median väittelyissä ei tunnetusti ole voittajia. Onneksi inkvisiittori Petrus Veronalainen (k. 1252) voi tarjota oppeja siitä, miten täysin päinvastaista mieltä olevien kanssa voi keskustella rakentavasti ja toista kunnioittaen.

Petrus itse oli vieraan kohtaamisen ammattilainen. Hän oli nuorena liittynyt dominikaanisääntökuntaan, joka tuolloin keskittyi saarnaamaan ja käännyttämään kerettiläisiä ympäri Eurooppaa. Petrus kiersi Lombardian kaupunkeja väitellen ja saarnaten. Hän ei kaihtanut tehostaa rakentavaa keskustelua ajoittaisella katutappelulla. Petrus kuului myös ensimmäiseen polveen paavin nimittämiä kerettiläisyyden inkvisiittoreita, jotka 1230-luvulta alkaen keskittyivät harhaoppisuuden tutkintaan ja tuomitsemiseen. Jos maallinen oikeuslaitos oli yhteistyöhaluinen, teologisia argumentteja oli nyt mahdollista tehostaa polttamalla uppiniskainen vastustaja roviolla.

Petruksen oma sillanrakentajan ura katkesi, kun kiistakumppani esitti vuonna 1252 ylivoimaisen argumentin iskemällä vesurin Petruksen kalloon tiellä Comosta Milanoon. Marttyyrinä kuollut dominikaani-inkvisiittori kanonisoitiin vauhdilla ja tunnetaan pyhimysnimellä Pietari Marttyyri.

Petrus Veronalaisen marttyyrikuolema, Domenico Ghirlandaio, 1485-1490. Jos näet kirkossa kuvan dominikaanista, jolla on kirves tai vesuri päässä, kyseessä on Petrus.

Jo kauan tätä ennen, todennäköisesti 1230-luvun lopussa, Petrus oli kirjoittanut poleemisen Summan harhaoppisia vastaan. Summasta löytyy niin kattava valikoima raamatunsitaatteja kysymykseen kuin kysymykseen, että jos vastustaja ei usko niin vähintään uupuu vyörytyksen alla. Mutta tärkeää ei ole vain asia, vaan miten sen esittää. Alla poimittuna joitakin parhaita lainauksia rakentavaan keskusteluun poliittisen tai uskonnollisen vastustajan kanssa.

1. Kunnioita vastustajaasi ja kohtaa hänet ihmisenä:

Voi teitä julmat verenimijät ja hirviöt, jotka varmastikin olette paholaisesta! (o uos lamie crudeles monstra utique diabolica)

Kuuntele sinä kurja koira! (audi miser canis)

2. Kuuntele, mitä toisella on sanottavana:

Ole siis vaiti, sinä saastainen koira! (Obmutesce, itaque scelerate canis)

3. Jos olet voitolla, anna vastustajan säilyttää kasvonsa:

Punastukaa siis häpeästä, te kadotuksen lapset! (Erubescite igitur filii perditionis)

4. Muista ottaa vakavasti vähemmistön kokemus sorrosta. Alla oleva dialogi antaa mallia:

Katolinen: Mutta sanokaa minulle oi julmat pedot, miksi pilkkaatte Jumalan rakkautta ja Raamatun totuutta? Miksi valitatte Rooman kirkosta?
Patareeni [=kerettiläinen]: Koska se tappaa meitä erilaisilla kidutuksilla.
Katolinen: Ei se ole niin, se vain näyttää teistä siltä.
Patareeni: Kyllä se vain on niin.
Katolinen: Kuka niin sanoo?
Patareeni: Me, jotka koemme sen.
Katolinen: Miten uskoisin teitä tässä? Teitä, jotka ette halua uskoa evankelistoja, apostoleja ja enkeleitä.

Todettakoon, että Petruksen argumentointi tässä viimeisessä esimerkissä olisi ehkä hitusen uskottavampaa, jos hän ei toisaalla kirjoittaisi näin:

Patareeni: Uskotko olevan totta, että Pietari tappoi Ananiaan ja Safiran sanansa voimalla?
Katolinen: Uskon.
Patareeni: Miksi et sitten samalla tavalla tapa niitä, joiden uskot olevan kerettiläisiä?
Katolinen: Näin juuri teen. Sanon vain sanan ja he kuolevat. Sanon esimerkiksi: ”luovutan nämä kerettiläiset maalliselle oikeudelle”, ja heti heidät poltetaan.

Kuinka tämä sitten koetaan.

*****************

Yllä oleva kirjoitus on sarkastinen, jos ei tähän mennessä tullut selväksi. Mutta asia on tosi ja vakava. Lainaukset ovat tuoreesta tekstieditiosta, joka sisältää myös koko tekstin englanninkielisen käännöksen:  

Donald S. Prudlo, ed., Summa contra hereticos ad Petrum Martyrum attributa, Medium Aevum Monographs, New Series 38 (Oxford: The Society for the Study of Modern Languages and Literature, 2020).

Teosta voi tilata varsin edulliseen hintaan täältä.

Suosittelen vahvasti, ainutlaatuinen teksti, joka kertoo uskonnollisista jännitteistä 1200-luvun Pohjois-Italiassa.