Jättiläisten jännittävillä harteilla

Joskus tutkimushistoria paljastuu lähes tutkimuskohdetta mielenkiintoisemmaksi. Kerettiläisyyden ja inkvisition tutkimus on usein ollut poleemista ja kirkkokriittistä, tosin ajoittain myös apologeettista, ja sitä harjoittaneet henkilöt vähintäänkin omalaatuisia. Iso osa omankin väitöskirjani aineistosta on säilynyt tai ainakin tullut tunnetuksi luterilaisen kirkkohistorioistijan, sekä katolisten että protestanttien kanssa rähinöineen Matthias Flacius Illyricuksen (1520-1575) ja hieman myöhemmin eläneen jesuiitta Jacobus… Continue reading Jättiläisten jännittävillä harteilla